Aspecte transfrontaliere de Drept al familiei:
Un tur de masă al bunelor practici

Seminar: Gestionarea procedurilor de răpire transfrontalieră de copii. Noutățile aduse de Regulamentul Bruxelles IIa reformat

Data: 14-15 octombrie 2021
Locația: Luxembourg

Acest seminar va oferi perspective aprofundate asupra unor teme foarte specializate în materie de răpire transfrontalieră în UE a copiilor. Cursul de formare va fi asigurat de practicieni de frunte ce vor aborda noutățile cruciale aduse de Regulamentul Bruxelles IIa reformat, care se va aplica începând cu data de 1 august 2022. În acest sens, cursul de formare se va concentra pe competență, pe abrogarea procedurii de exequatur, pe normele armonizate de executare, pe luarea deciziei de înapoiere a copilului. Jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene și cea a Curții Europene a Drepturilor Omului vor fi dezbătute în mod specific în contextul cazurilor de răpire de copii în interiorul UE, cu referire la dreptul la un proces echitabil și dreptul la respectarea vieții private și de familie. Cursul de formare presupune cunoștințe generale de drept european și internațional al familiei.
De-a lungul discuțiilor se vor depune eforturi specifice pentru a combina abordarea teoretică cu învățarea orientată spre practică, prin sondaje, breakout rooms și o sesiune de tip atelier.

PROIECT de program

08.30 Înregistrarea participanților
09.00 Întâmpinarea participanților
09.15 Răpirea de copii în UE – Norme privind competența – accent pe reședința obișnuită și măsuri provizorii
10.00 Întrebări și răspunsuri
10.15 Pauză de cafea
10.45 Răpirea de copii în UE – Luarea deciziei de înapoiere – intervalul de timp, legătura cu Articolul 13(1)(b) din Convenția de la Haga din 1980
11.30 Întrebări și răspunsuri
11.45 Noutățile Regulamentului Bruxelles IIa reformat – Recunoaștere și executare, abrogarea procedurii de exequatur
12.30 Întrebări și răspunsuri
12.45 Pauză de prânz
14.15 Confluența dintre răpirea de copii și drepturile fundamentale
15.00 Întrebări și răspunsuri
15.15 Noutățile Regulamentului Bruxelles IIa reformat – Medierea familială în cazurile de răspundere părintească
16.00 Întrebări și răspunsuri
16.15 Pauză de cafea
16.45 Atelier – Studiu de caz
17.45 Întrebări și răspunsuri
18.00 Evaluare
18.15 Sfârșitul seminarului
08.20 Vizită la Curtea de Justiție a Uniunii Europene
13.00 Prânz/ Sfârșitul seminarului

Înregistrați-vă acum

FORMULAR DE ÎNSCRIER
0% complet
1 din 3
Participați prin *
Sex *
Ai nevoie de interpretare simultană în limba română *

Coordonator

Stakeholder

Acest proiect este finanțat
de Programul de justiție al
Uniunii Europene (2014-2020)

Parteneri


“Acest site web și conținutul său sunt produse cu sprijinul financiar al Programului Justiție al Uniunii Europene. Site-ul web și conținutul menționat sunt responsabilitatea exclusivă a echipei de implementare a proiectului și nu pot fi considerate în niciun caz ca o reflectare a punctelor de vedere ale Comisiei Europene.”