Aspecte transfrontaliere de Drept al familiei:
Un tur de masă al bunelor practici

Bune practici în cazurile de răpire transfrontalieră de copii

Data: 15 martie 2022
Locația seminaruluil: Bucarest

Înscrie-te înainte de 28 ianuarie

Conferința va aborda următoarele subiecte:

  • Confluența dintre răpirea de copii și drepturile fundamentale – și jurisprudența CEDO aferentă
  • necesitatea de a implementa un cadru juridic sănătos pentru a garanta un răspuns prompt în cazuri de răpire internațională de copii
  • o interpretare coerentă și consecventă a Convenției de la Haga
  • obligația de a acționa rapid – criteriile diligenței excepționale
  • condițiile de executare a ordinului de înapoiere
  • interpretarea „interesului superior al copilului” în lumina articolului 13 al Convenției de la Haga
  • criteriul trecerii timpului și al integrării
  • Confluența dintre răpirea de copii și drepturile fundamentale – și jurisprudența CJUE aferentă

Program

Detailed programme will follow in due time.

Înregistrați-vă acum

FORMULAR DE ÎNSCRIER
0% complet
1 din 3
Participați prin *
Sex *
Ai nevoie de interpretare simultană în limba română *

Coordonator

Stakeholder

Acest proiect este finanțat
de Programul de justiție al
Uniunii Europene (2014-2020)

Parteneri


“Acest site web și conținutul său sunt produse cu sprijinul financiar al Programului Justiție al Uniunii Europene. Site-ul web și conținutul menționat sunt responsabilitatea exclusivă a echipei de implementare a proiectului și nu pot fi considerate în niciun caz ca o reflectare a punctelor de vedere ale Comisiei Europene.”